کەشناسی هەرێم مەزەنەی وەردەوامی واران و تەپوتووز کەێد

2023-05-25T08:03:12.000000Z

شەفەق نیوز/ وەڕێەوبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان واران و تەپوتوز وەردەوامی دیرێد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئمڕوو پەنجشەممە، ناجیگیری کەشوهەوای ناوچەگە وەردەوامە، پرزە واران لە ناوچە جیاوازەیل وارێد لەناوچەیل کویەیلەی هەولێر و سلێمانی  و پارێزگای دهۆک هاتێ زیاتر واران بوارێد وە تایبەت لەوەخت شەو و تاقمەگلێ گرمەهڕیش ها وەگەردی.

وە هووکار بەرزەوبوین خێرایی وا هاتێ تەپوتوز بەرزەوبوود، و پلەی گەرمی  1 ئەرا 2 پلە بەرزەوبوود.

Shafaq Live
Shafaq Live