ڕاپــۆرت هەموو

ژنەیل عراق لەبان مێز ئاسایش ناودەوڵەتی.. چیرووک ژنیگ کورد ئەو ئەرکە وەڕیەو برد

2023-05-28 09:52 AM

ئاڵشتبوین کەشوهەوا.. باس گەنترینی لە ساڵەیل بانان کریەێد

2023-05-25 10:02 AM

ماچ لە توومارکریاگ میژوو عراق بویە و یاسا داشتگە

2023-05-21 05:37 AM

٧لەناو ئومید و نا ئومیدی.. گەنجەیل عراق ئەرا بانانیگ رووشنتر رەنج کیشن.. وینە

2023-05-14 06:23 AM

راپۆرتیگ ئەمریکی… ٢.٥ مەلیۆن عراقی دەسمیەتی مرۆیی خوازێد

2023-05-07 08:39 AM

لە کۆنگرەی جینۆسایدکردن کورد فەیلی.. ئەو پزشکە باس وەسێدارەدان ٩ کەس لە خیزانەگەی کەێد

2023-05-02 13:15 PM
Shafaq Live
Shafaq Live