تەندروسی عراق ١٣ بیمار وە کولێرا لە سێ پارێزگا توومار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-19T12:20:10+0000
تەندروسی عراق ١٣ بیمار وە کولێرا لە سێ پارێزگا توومار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات لە ئاشکراکردن ١٣ تویشهاتن وە بیماری کولێرا کرد، ک لە پارێزگایل سلێمانی وموسەنا و کەرکوک بەشەو بوینە.   

وەزارەتەگە لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقیگەی تەندروسی گشتی لە فەرمانگەی تەندروسی گشت وەزارەت تەندروسی فیدراڵی، دووپات کرد لە ئاشکراکردن ١٣ تویشهاتن وە کولێرا لە عراق،  ١٠ لەلیان لە سلێمانی،  و ٢ لە موسەنا،  ویەکیگ لە کەرکوک.  

وەزارەتەگە وتیش: دامەزراوەیل تەندروسی ئامادەن ئەرا رەفتارکردن وەگەرد ئیجویر بیمارییگ و دابینکردن گشت دەرمان وخوازینەیل پزشکی وتاقیگەیی، و ریکارەیلیان ئەرا بیمارەیل وئەوانەگ گومان لە تویشهاتنیان هەس جیوەجی کریەێد، ک ساڵانە پلان نیشتمانی ئەرا کۆنترۆڵکردن زگچین پەتایی کل کریەێد، وهەمیش تیمیگ پسپۆڕ ئەرا چەودیریکردن لە گشت پارێزگایل کل کریەێد.     

وەزارەتەگە تەمەی وە دەسشووردن خاس وەرجە دروسکردن وخواردن خوەراک ودویای وەکارهاوردن ئاودەس کرد، وشووردن سەوزە و میوە وەشیوەی خاسیگ وەرجە خواردنی، وکوڵانن خوەراک وەشیوەی خاسیگ و وەپلی گەرمی بەرزیگ، وزوور لەبان گرنگیدان وە تەمیسی مەتبەخ وحەمام کرد، ودووپاتکردن لە سەرچەوەیل ئاو نووشین.  

وتیش: ئەگەر لە تەمیسی ئاوەگە دڵنیایی نەوی بایەتە ئاوەگە بکوڵیەێد و سەردەو بکریەێد وەرجە نووشینی، یا وەکارهاوردن دەرمان پاکەوکردن وەگورەی رینمایل تایبەتی.

related

تەندروسی عراق 5 تویشهاتن نوو وە کولێرا و تەو خوین وەربوین توومار کرد

Date: 2022-06-24 15:07:08
تەندروسی عراق 5 تویشهاتن نوو وە کولێرا و تەو خوین وەربوین توومار کرد

داوەزین تۊشهاتنەیل و بەرزەوبۊین مردنەیل کۆۆنای عراق

Date: 2021-12-23 14:00:45
داوەزین تۊشهاتنەیل و بەرزەوبۊین مردنەیل کۆۆنای عراق

داوەزین مردن وتۊشهاتنەیل کۆرۆنای عراق

Date: 2022-03-17 13:17:49
داوەزین مردن وتۊشهاتنەیل کۆرۆنای عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنای عراق

Date: 2022-02-23 14:01:29
بەرزەوبۊن کەمیگ لە تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنای عراق

داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-15 14:04:51
داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

وەگەرد ساڵ نوو خوەنستن وەزارەت تەندروسی ریکارەیل تەندروسی گرێدەوەر

Date: 2021-11-01 06:56:07
وەگەرد ساڵ نوو خوەنستن وەزارەت تەندروسی ریکارەیل تەندروسی گرێدەوەر

کۆرۆنای عراق ۷ هەزار تۊیشهاتن رەدکرد

Date: 2022-01-21 13:36:33
  کۆرۆنای عراق ۷ هەزار تۊیشهاتن رەدکرد

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊن لە تۊشهاتن و مردنەیل

Date: 2022-04-15 13:32:19
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊن لە تۊشهاتن و مردنەیل