وڵات میسر.. پەیاکردن سروسوخان ١٠٠ خەر سەربڕیاگ

2023-01-22T09:12:43.000000Z

شەفەق نیوز/ خەلک یەکیگ لە ئاوایەیل پارێزگای فەیووم لە وڵات میسر، سروسوخان نزیکەی ١٠٠ خەر سەربڕیاگ لە نزیک ناوچەیگ کویە لە دووڵ رەیان پەیا کردن.

 میدیایل راگەیانن میسری وتن: ئەو خەرەیلە لە تاوسان گوزەشتە وەلایەن کەسەیلیگ نەناسیاگ، سەریان بڕیاگە و پووسیان گیریاسەو. 

سەرۆک شار یوسف سدیق لە پارێزگای فەیووم بڕیار دروسکردن دەسەیگ ئەرا رەسین وە بندروس ئی کارە دا.

ئەو کارە رخیگ خستە ناو دڵ کەسەیل فرەیگ لە وڵاتەگە، ک هاتێ ئی گووشتە لە بازاڕ بویە و دریاسە دەرخواردیان.

یە سێیەم گلەس لە خود پارێزگاگە ئیجور کاریگ بوود، ک لە ساڵ ٢٠١٧یش هیزەیل ئەمنی ٣٥ کەلەی خەر لە ئاوای حامول پەیا کردن، و هەمیش پارەکە لە بیاوان ئاوای دمشقین لە پارێزگای فەیووم، سروسوخان خەر  پەیا کریا.

 

Shafaq Live
Shafaq Live