تێکرای تەمەن مەزەنەکریاگ عراقیەیل دیاری کریا

تێکرای تەمەن مەزەنەکریاگ عراقیەیل دیاری کریا
2024-03-30T12:18:09+00:00
شەفەق نیوز/  لە راپۆرتیگ نوو ریزبەن وڵاتەیل لە روی تەمەن مەزەنەکریاک لە وەخت لەداڵگبوینەو ئاشکەراکردیە و دیاری ئەرا ئەو تەمەنە کەێد کە هاتێ هەر مناڵیگ نوو لەداڵگبوی لە هەر وڵاتیگ وەپی بڕەسێد.

وەپای نووترین راپۆرت  "سی وۆرڵد" تێكڕای ته‌مه‌ن مەزەنەکریاگ لەبان ئاست جەهان، ئەرا ساڵ 2021 بریتی بویە لە  71.31 ساڵ، ئه‌و رێژه‌یه‌ وه‌ به‌راورد وە ساڵ 2019 كه‌م کردیە، چوینکە لەو ساڵەتێکرای تەمەن مەزەنەکریاگ جەهان بریتی بویە لە  73 ساڵ.

عراق لە بڕ 214 وڵات پلەی 133هەمین وەرگردیە و تێکرای تەمەن هەر مناڵیگ لە عراق لەداڵگبوود وەرجە ئەوەگ کووچ دویایی بکەێد  رەسێدە 70 ساڵ و مۆناکۆ لەبان ئاست جەهان وە پلەی یەکەم تێد وە تێکرای تەمەن 87.1ساڵ باوجی وڵات چاد لەبن ئاست جەهان هالە کۆتایی وە تێکرای تەمەن تەنیا 52.5 ساڵ.

تێکرای تەمەن مەزەنەکریاگ بریتیە لەو تەمەنە کە لەمەقەی لەداڵگبوین مناڵەو دەسوەپی کەێد ئەرا شمارەی ئەو ساڵەیلە کە مااڵەگە لەناوی زندگی کەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live