کەشناسی هەرێم: ئمڕوو واران وارێد و خوەڵوتوز بەرزەوبوود

کەشناسی هەرێم: ئمڕوو واران وارێد و خوەڵوتوز بەرزەوبوود
2024-05-16T08:50:39+00:00
شەفەق نیوز/ وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، ئمڕوو واران وارێد وهاتێ  تەپوتوز دروسبوود.

کەشناسی لە باوەت کەشوهەوای ئمڕوو وت، "ئاسمان لەناوەین ئەور و نیمەئەورە وەردکەمیگ نمەواران لە وەخت شەوەکی لە ناوچە کویەیلەی باکوور هەرێم، و لە وەختەیل دوا نیمەڕوو لە ناوچەیل ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و رانیە و باشوور دهۆک دابارین وەشیوەی تاوەباران و بەڵاچەی کوڵەوەخە دەسوەپی کەێد، ناوچەیل باشوور هەرێم هاتێ کەمیگ تەپوتوز  دروسبوود”.

دیاریکرد سوو "ئاسمان لەناوەین نیمەئەور و ساماڵ بوود و پلەی گەرما یەک تا دوو پلە بەراوردوە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود".

Shafaq Live
Shafaq Live