جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2023-05-21T08:28:56.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بازاڕەیل ناوخوەیی بەغداد پایتەخت، و لە بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد، رەسیە ٣٩١ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هەمیش جیگربوین توومار کرد لەپای ٣٦٥ هەزار دینار و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦١ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٠٠ هەزار دینار و و ٤١٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین ٣٧٠ هەزار دینار و ٣٨٠ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان هەمیش جیگربوین توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٤٧٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٢ رەسیە ٤٣٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٢٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٥٥ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live