وەگەرد وەردەوامی بەرزەوبوین دۆلار.. نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر باز کوتێد

وەگەرد وەردەوامی بەرزەوبوین دۆلار.. نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر باز کوتێد
2023-01-21T09:16:39+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و بیگانە، لە بازاڕەیل بەغدا پایتەخت، و لە بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد وەردەوامی بەرزەوبوین نرخ دۆلار، باز کوتا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت، رەسیە ٤٤٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٣٨ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای ٤١٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٠٨ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناونی ٤٤٠ هەزار دینار و ٤٥٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤١٠ هەزار دینار و ٤٢٠ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥١٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢٢ رەسیە ٤٧٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ رەسیە ٤٥٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٨٥ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live