وەگەرد بەرزەبوین نرخ دۆلار.. نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر چوودە بان

وەگەرد بەرزەبوین نرخ دۆلار.. نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر چوودە بان
2023-09-16T08:57:38+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی ، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل ناوخوەیی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت، رەسیە ٤١٩ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤١٥ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش؛ نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش بەرزەو بوی لەپای ٣٨٩ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٨٥ هەزار دینار.

 لەباوەت نرخ تەڵا لەناو دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٢٠ هەزار دینار و ٤٣٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین ٣٩٠ هەزار دینار و ٤٠٠ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٣٩٢ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٣٢ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٧٢.

Shafaq Live
Shafaq Live