"وایر کارەبا" مەرافەی هووزانەی گەورەیگ لە زیقار نەێدەو

"وایر کارەبا" مەرافەی هووزانەی گەورەیگ لە زیقار نەێدەو
2024-05-13T08:08:49+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافیگ هووزانەلە قەزای سەید دەخیل لە خوەرهەڵات شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "مەرافیگ هووزانە لە ناوەین دوو لایەن لە هووز عەبوودەدروسبویە، و چەک ناوڕاس لەناوی وەکارهاوردنە "وتیش"مەرافەگە لەوەر وردەوردە لەبان وایر کارەبایگ کە درویژیەگەی 100م دروسبویە، کە کراکارەیل لەدویای تەواوکردن پرۆژەیگ لەناوچەگە وەجی هیشتنە".

سەرچەوەگە وتیش،"مەرافەگە زەرەد مادی سەختیگ وە هەردوگلا رەسان وەبی کەلەمەداربوین مرۆیی، و هێزەیل ئەمنی رەسینە ئەرا کپەوکردن مەرافەگەی ناوەینیان".

Shafaq Live
Shafaq Live