نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
2023-03-13T08:44:01+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیکاتە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل ناوخوەیی بەغداد پایتەخت جیگربووی، و بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٠٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٠٣ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربووین توومار کرد لەپای ٣٧٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٧٣ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٣٧٥ هەزار دینار و ٣٨٥ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر هەمیش داوەزی ، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٤٨۰ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٢ رەسیە ٣٤٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٣٢٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٦٠ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live