لافاوەیل ئیران پڕ دووڵەیل دیالە کەن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-11-22T14:28:48+0000
لافاوەیل ئیران پڕ دووڵەیل دیالە کەن

شەفەق نیوز/ وەرپرسیگ حکومەتی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان پڕەوبوین ٧ لە دووڵەیل ناحیەی مەنەلی وقەزانیەی سنووری وەگەرد ئیران، وداوای دروسکردن بەنداوەیلیگ لە هەردوگ ناحیەگە کردن ئەرا ئەمارکردن ئاوەکە ئەرا جووراجور خزمەتەیل.

مازن ئەکرەم خوزاعی وەڕێۆبەر ناحیەی قەزانیە و جیگر وەڕێۆبەر ناحیەی مەنەلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەپولەیل گەورایگ لە لافاوەیل وەرەو مەنەلی و قەزانیە تەکان دان و ٧ دووڵ پڕەو کردن، دووان لە قەزانیە و ٥ لە مەنەلی وەبی زەردەیلیگ یا خنکانن زەویە کشتوکاڵیەگانیان.

و ئاماژە کرد ک سوودیگ راسی و زانستی لە لافاوەیل ئیرانە لەساڵەیل گوزەیشتە نییە، لەوەر دەرچگن بەنداوەیل قەزانیە و مەنەلی لە کارکردن چوونکە خەڕگ بنیان گردکە، لەوەر پەککەفتن کارەیل پاکەوکردن.

وەڕێوبەر ناحیەی قەزانیە داوای دروسکردن دوو بەنداو لە مەنەلی و قەزانیە کرد ئەرا بەشکردن شبۆلە لافاوەگان و ووارانەگان ک لە سنوور ئیرانەو تیەن، و سوود لەلی بووریەێد، و ئاماژە کرد ک وەزارت سامانە ئاواییەگان و دەزگای گشتی بەنداوەگان تیمیگ رەوانەکرد ئارا دیاری کردن شووتەیل بەنداوەگان لە دووڵ نەفت لە مەنەلی و ناوچەی توساق لە قەزانیە، بەڵکم تا ئیسە هیچ کامیگ راسی نەکریاگە.

related

هەرچەن فەرمان بەسانن دریاگە.. دوو مەرز عراقی وەردەوامن لە گواستنەوەی بازرگانی وەگەرد ئیران

Date: 2020-12-28 10:14:01
هەرچەن فەرمان بەسانن دریاگە.. دوو مەرز عراقی وەردەوامن لە گواستنەوەی بازرگانی وەگەرد ئیران

دیالە چەوەڕی لافاوەیل ئیران کەێد ئەرا ئەوزەڵ کشتوکاڵی

Date: 2020-11-11 10:55:03
دیالە چەوەڕی لافاوەیل ئیران کەێد ئەرا ئەوزەڵ کشتوکاڵی

لە دیالە.. پیاویگ هاوسەرەگەی کوشێد ئیجا تەقە لە خوەی کەێد

Date: 2020-07-27 13:08:17
لە دیالە.. پیاویگ هاوسەرەگەی کوشێد ئیجا تەقە لە خوەی کەێد

هەنار دیالە وەرخودان داعش وە زیایبوین رێژەی بەرهەمەگانی کەێد

Date: 2020-11-07 12:21:07
هەنار دیالە وەرخودان داعش وە زیایبوین رێژەی بەرهەمەگانی کەێد

هەنەکی لەناوبەین دوو برادەر لەدیالە ژیان یەکیگیان لە لەدەسبەێد

Date: 2020-09-12 13:28:12
هەنەکی لەناوبەین دوو برادەر لەدیالە ژیان یەکیگیان لە لەدەسبەێد

رووداو دڵتەزنیگ لە دیالە ٩ لە کوشتن و زەخمداری کەێد

Date: 2020-11-16 09:15:33
رووداو دڵتەزنیگ لە دیالە ٩ لە کوشتن و زەخمداری کەێد

دیالە ری وەناوهاتن هووشبەرەگان لە ئیرانەو ئاشکرا کەێد

Date: 2020-10-03 10:44:20
دیالە ری وەناوهاتن هووشبەرەگان لە ئیرانەو ئاشکرا کەێد

عراق گەوراترین هاوردەکارە لە ئیران لەماوەی پەنج مانگ گوزەیشتە

Date: 2020-09-12 10:08:44
عراق گەوراترین هاوردەکارە لە ئیران لەماوەی پەنج مانگ گوزەیشتە