شاریگ عراقی لەبان کوشتاریگ تیەێدە خەوەر پۆلیس ئەنجامدر تاوانەگە دەسگیرکەێد

2023-01-24T08:24:19.000000Z

شەفەق نیوز/ فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای واست، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان توومەتباریگ دەسگیرکەێد ک 4 کەس لە ئەندام خیزانەگەی کوشتیە لە یەکیگ لە ناوچەیل شار کوت ناوەن پارێزگاگە.

پۆلیس لە بەیاننامەیگ وت، لە ساعەت 10 ئمڕوو

 24/1/2023 خەوەر رەسیە پیمان لە رویداو کوشتنکاری لەناوچەی ئەنوار تاوانبارەگە ئەندامەیل خیزانەگەی خوەی کوشتیە ک لە 4 کەس پێکهاتنە وە چەکیگ لە جویر دەوانچە تا ئیسە هووکارەگەی نادیارە.

 ‏ وەپای بیاننامەگە توومەتبارەگە دەسگیرکریایە ک یەکیگە لە ئەندامەیل خیزانەگە، دیاریکرد دەسنریاس وەبان ئەو چەکە وەکاری هاوردیە ئەرا تاوانەگە وەگەرد ئەنجامدان ربکارەیل یاسایی.

Shafaq Live
Shafaq Live