دوو پاریزگای نوو لە عراق رەسنە کاروان پەکخستن دەوام لەوەر گەرمی

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-03T11:40:51+0000
دوو پاریزگای نوو لە عراق رەسنە کاروان پەکخستن دەوام لەوەر گەرمی

شەفەق نیوز/ حکومەت پارێزگای بابل، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیار دا دەوام فەرمی بیجگە رووژ پەنجشەممە پەک بخەێد، ئەوەیش لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.   

حکومەت پارێزگاگە، لە بەیاننامیگ ئمڕوو چوارشەممە،  فەرمانبەرەیل دیوان پارێزگای بابل وفەرمانگەیل تەندروسی و خزمەتگوزاری و ئەمنی لەی پشووە دەرکرد.  

هەرلیوا، موسەنا تمیمی پارێزگار دیالە، فەرمان پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە دا، ئەوەیش لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.    

تمیمی لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەکخستن دەوام گشت فەرمانگەیل پارێزگاگە گرێدەو، وەگەرد وەردەوامی تاقیکردنەوەی پەروەردە وەگورەی خشتەگە.   

وەرجەیە، حکومەت پارێزگای واست بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە لە گشت فەرمانگەیل لەوەر بەرزەوبوین پلەیل گەرمی دا. 

لە رووژ دووشەممەی گوزەشتەو، شەپوولیگ گەرمی گشت ناوچە و شارەیل عراق گردیەسەو، ک تا سەرەتای هەفتەی ئایندە وەردەوام بوود.   

حکومەت پارێزگای بەسرەیش، بڕیار پەکخستن دەوام لە رووژ پەنجشەممە تا رووژ دووشەممەی ئایندە دا.   

related

پارێزگایگ عراقی هاناو لیست گەرمترین ناوچەیل جهان

Date: 2021-09-06 09:46:07
پارێزگایگ عراقی هاناو لیست گەرمترین ناوچەیل جهان

بەسرە ومیسان هانە گەرمترین ناوچەیل جەهان

Date: 2022-06-18 10:05:06
بەسرە ومیسان هانە گەرمترین ناوچەیل جەهان

١٣ شار عراق کەفنە لیست گەرمترین ناوچەیل جەهان

Date: 2022-06-20 12:44:48
١٣ شار عراق کەفنە لیست گەرمترین ناوچەیل جەهان

ئەرا یەکەمین جارە.. ١٠ شار عراقی لەناو گەرمترین ناوچەیل جەهان

Date: 2022-07-30 11:51:23
ئەرا یەکەمین جارە.. ١٠ شار عراقی لەناو گەرمترین ناوچەیل  جەهان

ئەرا دویەم رووژ هاوپشتە.. ناوچەیل عراق بەرزترین گەرمی لە جەهان

Date: 2022-08-03 09:03:25
ئەرا دویەم رووژ هاوپشتە.. ناوچەیل عراق بەرزترین گەرمی لە جەهان

دوو پارێزگای عراقی هانە بەرزترین پلەی گەرمی لە جهان

Date: 2021-05-19 09:54:35
دوو پارێزگای عراقی هانە بەرزترین پلەی گەرمی لە جهان

زیاتر لە نیمەی کوڵیان.. گەرمی لە ماوەی چەن رووژیگ عراق گرێدەو

Date: 2021-08-09 07:22:28
زیاتر لە نیمەی کوڵیان.. گەرمی لە ماوەی چەن رووژیگ عراق گرێدەو

ئەرا دوویەم رووژ.. عراق هالە نوای وڵاتەیل جهان لە گەرمی

Date: 2021-08-26 08:46:35
ئەرا دوویەم رووژ.. عراق هالە نوای وڵاتەیل جهان لە گەرمی