داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
2023-05-23T09:16:56+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕە ناوخۆیەیل بەغداد پایتەخت، و لە بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 388 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 392 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی داوەزی توومار کرد لەپای 362 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 358 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 395 هەزار دینار و 405 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 365 هەزار دینار و 375 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 475 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 420 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 355 هەزار دینار.

 

Shafaq Live
Shafaq Live