داوەزین نرخ تەڵا لە بازاردڕەیل بەغدا و هەولێر

2023-01-24T09:10:05.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، (24 کانوون دویەم) لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 427 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 423 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی داوەزین توومار کرد لەپای 397 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 393 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 430 هەزار دینار و 440 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 440 هەزار دینار و 400 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر داوەزین لە بازاڕەیل توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عەیار 24 رەسیە 500 ، و یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 440 هەزار و نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 375 هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live