داوەزین نرخ تەڵا بازاڕەیل بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر

2023-05-25T08:58:44.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوە پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٣٩٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩٣ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش داوەزی توومار کرد لەپای ٣٦٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦٣ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٣٧٥ هەزار دینار و ٣٨٥ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگر بوی، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٤٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٢٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٦٠ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live