داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2023-11-19T09:44:07+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٣٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٣٢ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش داوەزین توومار کرد لەپای ٤٠٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٠٢ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٤٠ هەزار دینار و ٤٥٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤١٠ هەزار دینار و ٤٢٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٠٨ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٨٥ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live