داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2024-06-08T08:41:34+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 469 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 465 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش داوەزین توومار کرد لەپای 439 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 434 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 470 هەزار دینار و 475 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 440 هەزار دینار و 450 هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 540 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 475 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە  410 دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live