داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

داوەزیان نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2023-11-20T09:51:48+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٣٣ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٢٩ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش داوەزین توومار کرد لەپای ٤٠٣ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩٩ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٣٥ هەزار دینار و ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا داوەزی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٠٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٨٥ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live