خوەڵوتوز خەسیگ ئاسمان نەجەف پووشێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-05-10T10:09:50+0000
 خوەڵوتوز خەسیگ ئاسمان نەجەف پووشێد

شەفەق نیوز/ گەردەلۊل خوەڵوتوز خەسیگ، ئمڕوو سێشەممە، ئاسمان پارێزگای نەجەف پووشا.  

سەرچەوەیگ لە پارێزگاگە ئەرا  ئاژانس  شەفەق  نیوز وت: خوەڵوتوز خەسیگ ئاسمان شار نەجەف پووشا، و بویە هووکار نەمان نووڕستن، و تویشهاتن وە تاسیان و هەناسە تەنگی. 

related

پاپا رەسێدە نەجەف

Date: 2021-03-06 07:45:14
پاپا رەسێدە نەجەف

پەنج کوشیان و زەخمدار لەجەنگ هووشبەرەیلەی نەجەف

Date: 2021-09-07 07:25:43
پەنج کوشیان و زەخمدار لەجەنگ هووشبەرەیلەی نەجەف

نەجەف و کەربەلا شمارەیگ تاسیان لەوەر خوەڵوتوزەگە توومار کەن

Date: 2022-04-09 09:26:52
نەجەف و کەربەلا شمارەیگ تاسیان لەوەر خوەڵوتوزەگە توومار کەن

دەسگیرکردن بکوشەیل پاسەوان دادوەرییگ لە نەجەف

Date: 2021-05-10 11:21:27
دەسگیرکردن بکوشەیل پاسەوان دادوەرییگ لە نەجەف

تەرم بازرگان ماددەی هوشبەر  لە نەجەف پەیا کریا

Date: 2021-11-24 14:50:22
تەرم بازرگان ماددەی هوشبەر  لە نەجەف پەیا کریا

بەغداد وەتەواوی وە خاک پووشیەێد و خەسەخانەیلی کەفنە ئامادەباشی

Date: 2022-05-05 07:49:16
 بەغداد وەتەواوی وە خاک پووشیەێد و خەسەخانەیلی کەفنە ئامادەباشی

نەجەف...دەسگیرکردن بازرگان مادەی هۊشبەرەیلە لە دۊای رۊیوەرۊ بۊن سەختیگ

Date: 2022-04-01 12:50:45
نەجەف...دەسگیرکردن بازرگان مادەی هۊشبەرەیلە لە دۊای رۊیوەرۊ بۊن سەختیگ

٢٠٠٠ تاسیان وە خوەڵوتوزەگە لە عراق

Date: 2022-05-16 08:44:05
٢٠٠٠ تاسیان وە خوەڵوتوزەگە لە عراق