جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر
2023-03-19T08:59:13+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت، رەسیە ٤٣٢ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای ٤٠٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩٨ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناونی ٤٣٥ هەزار دینار و ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٠٥ هەزار دینار و ٤١٥ هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان هەمیش جیگیر بوی، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٠٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٢ رەسیە ٤٦٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٥٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٨٠ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live