جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و بەرزەوبوینی لە هەولێر

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا  و بەرزەوبوینی لە هەولێر
2024-04-02T09:17:21+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  جیگیربوی لە هەولێر بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٦٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٦٣ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوی توومار کرد لەپای ٤٣٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٣٣ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٧٠ ـ ٤٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٤٠ـ ٤٥٠  هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٣٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٧٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٤٠٥ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live