جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2024-03-31T10:09:26+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٦٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٥٨ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای ٤٣٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٢٨ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٦٥ ـ٤٧٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٣٥ـ٤٤٥  هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٣٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٦٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٤٠٠ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live