بەرزەوبوین و جیگیربوین....نرخ تەڵا لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبوین و جیگیربوین....نرخ تەڵا لە بەغدا و هەولێر
2023-09-19T08:39:51+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیر بوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٢٥ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٢٩ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی لەپای ٣٩٥ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٩١ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناونی ٤٣٠ هەزار دینار و ٤٤٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین ٥٠٠ هەزار دینار و ٤١٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٣٩٧ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٣٧ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٧٧ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live