بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2023-03-16T08:59:45.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، (16 ئازار) لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 418 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 416 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 388 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 386 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 420 هەزار دینار و 430 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 390 هەزار دینار و 400 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر جیگیربوین لە بازاڕەیلی توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عەیار 24 رەسیە 490 ، و یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 435 هەزار و نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 370 هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live