بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2023-05-24T09:15:46.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

 پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 400 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 396 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 370 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 366 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 405 هەزار دینار و 425 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 375 هەزار دینار و 385 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر بەرزەوبوین لە بازاڕەیلی توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عەیار 24 رەسیە 480 ، و یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 425 هەزار و نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 360 هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live