بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

2023-03-14T08:51:04.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، (14 ئازار) لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 410 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 406 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 380 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 375 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 410 هەزار دینار و 420 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 390 هەزار دینار و 380 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر داوەزی لە بازاڕەیلی توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عەیار 24 رەسیە 475 ، و یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 420 هەزار و نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 335 هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live