بەرزەوبوین گەپیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر

بەرزەوبوین گەپیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا  و جیگیربوینی لە هەولێر
2024-04-01T08:43:50+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  بەرزەوبوی لە هەولێر جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٦٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٦٣ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوی توومار کرد لەپای ٤٣٧ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٣٣ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٧٠ ـ ٤٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٤٠ـ ٤٥٠  هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا نیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٣٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٦٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٤٠٠ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live