بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2024-05-16T08:52:38+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٨٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٨٢ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای ٤٥٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٥٢ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٩٠ هەزار دینار و ٥٠٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٦٠ هەزار دینار و ٤٧٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا بەرزەوبوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٦٣ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٩٣ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٤٢٢ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live