بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و  جیگیربوینی لە  هەولێر
2024-04-04T09:45:29+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت   بەرزەوبوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 473 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 468 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 443 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 438 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 485 هەزار دینار و 475 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 445 هەزار دینار و 455 هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 

495 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 475 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە  410 دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live