بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر
2023-11-21T09:46:29+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٣٨ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٣٤ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای ٤٠٨ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٠٤ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٤٠ هەزار دینار و ٤٥٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤١٠ هەزار دینار و ٤٢٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٠٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٤٤٥ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٨٥ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live