بەرزەوبوین کەمیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2023-01-25T09:06:18.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، (25 کانون دویەم) لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت  و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە 430 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 426 هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای عراقی بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 400 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 396 هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 430 هەزار دینار و 440 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی 400 هەزار دینار و 410 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە هەولێر بەرزەوبوین لە بازاڕەیلی توومار کرد، ک نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ لە تەڵای عەیار 24 رەسیە 505 ، و یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە 445هەزار و نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 380 هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live