ئامار رخبەریگ.. عراق توومارکردن ١١ هەزار رویداو هاتوچو و کوشیان ٣ هەزار کەس لە ٢٠٢٢ راگەینێد

2023-03-13T11:12:49.000000Z

شەفەق نیوز/ وەزارەت پلانسازی عراق، ئمڕوو دووشەممە، توومارکردن زیاتر لە ١١ هەزار رویداو هاتوچو لەماوەی ساڵ ٢٠٢٢ راگەیان، بوینەسە هوکار کوشیان نزیکەی ٣ هەزار کەس.

بەیاننامەی دەسەی ناوەندی شماریاری لە وەزارەت پلانسازی ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ١١ هەزار و ٥٢٣ رویداو هاتوچو لەماوەی ساڵ گوزەشتە ٢٠٢٢ توومار کریاگە، ٣٠٧٩ رویداو مەرگبار بویە وە ریژەی ٢٦.٧٪، و ٨٤٤٤ مەرگبار نەویە وەریژەی ٧٣.٣٪ بیجگە هەرێم کوردستان، وەرانەوەر ١٠٦٥٩ رویداو لە ساڵ ٢٠٢١ وەبەرزەوبوین ٨.١٪.

 عەبدولزەهرە هنداوی قسەکەر وەزارەتەگە لە بەیاننامەگە وت: شمارەی قوربانیەیل رویداوەیل هاتوچو لە ماوەی پارەکە وەئاست ٦.٨٪ بەرزەو بوی، و شمارەی زەخمدارەیل وەئاست ١٢.٩٪ لە ساڵ ٢٠٢١ وتیش: شمارەی مردنەیل ئەو رویداوەیلە رەسیە نزیکەی ٣٠٢١ کەس، ٢٤٧٤ پیاو و ٥٤٧ ژن، ک وە ئاست ٦.٨٪ لە پارەکە زیاتر بویە، و شمارەی زەخمدارەیل وە رویداوەیل هاتوچو ئەرا ساڵ ٢٠٢٢ رەسیە ١٢٦٧٧ کەس وە ئاست ١٢.٩٪ لە پارەکە زیاتر بویە. 

هنداوی وتیش: رویداوەیل لەیەکداین بەرزترین ریژە توومار کرن، ک رەسیە ٦٤٩٣ رویداو،  ٥٦.٣٪ لە رویداوەیل، ئیجا رویداوەیل تلیان ٣٧٢٤ رویداو وە ریژەی ٣٢.٣٪، ئیجا رویداوەیل پلیان ١٠٩٨ رویداو وەریژەی ٩.٥٪، و ئەو رویداوەیل رەسیە ٢٠٨ رویداو، وەریژەی ١.٨٪، و دیاری کرد ک رانندە بویەسە هوکار زیاترین رویداوەیل وە ریژەی ٧٩.٢٪، و رویداوەیل وە هوکار ماشین ٨.١٪ بویە، و ئەو رویداوەیلە ک ریوبان بویەسە هوکاریان وەریژەی ٦.٢٪ بویە، و ئەو هوکارەیل لە بڕ گشتی رویداوەیل وە ریژەی ٦.٥٪ بوی. 

Shafaq Live
Shafaq Live