کارەبا ئاشکرای هووکار داوەزین وزەگە لە عراق کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-14T11:26:31+0000
کارەبا ئاشکرای هووکار داوەزین وزەگە لە عراق کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت کارەبای عراق، ئمڕوو پەنجشەممە،  ئاشکرای هووکار داوەزین بەشەوکردن وزەی کارەبا لە عراق لە ماوەی رووژەیل کەم گوزەیشتە کرد. 

ئەحمەد عبادی قسەکەر وەزارەتەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕەیل گازەگە ک  لەلای ئیران رەسێد تا ئیسە ٢٠ مەلیۆن پای چوارگۆشەس، ک کاریگەری لەبان بەرهەمکردن وزەی کارەبا کرد.

عبادی دیاری کرد ک رێککەفتنەگە وەگەرد ئیران لەبان دابینکردن ٧٠ مەلیۆن چوارگۆشەی پەیمانەییە لە تاوسان و ٥٠ مەلیۆن لە زمسانە، ک کاریگەری لەبان بەشەوکردن وزەگە کرد،  باوجی داوەزین پلەی گەرمی و خاسەوکردن بەشیگ لە کەرتەیلە  هاوکاری لە مقیەتیکردن ئاست بەشەوکردنەگە کردن.                

related

ئیران دووارە کارەبا لە دیالە بڕێد

Date: 2021-06-30 10:42:43
ئیران دووارە کارەبا لە دیالە بڕێد

ئیران کارەبا لە پارێزگایگ عراقی ئەرا نزیکەی ٥٠٪ کەمەو کەێد

Date: 2021-07-28 11:54:43
ئیران کارەبا لە پارێزگایگ عراقی ئەرا نزیکەی ٥٠٪ کەمەو کەێد

ئیران هەناردەی کارەبا ئەرا عراق وسنێد

Date: 2021-08-10 07:07:57
ئیران هەناردەی کارەبا ئەرا عراق وسنێد

داعش دوو تاوەر کارەبا لە نەینەوا رمنێد

Date: 2021-06-13 08:38:02
داعش دوو تاوەر کارەبا لە نەینەوا رمنێد

وەزیر دەرەوەی عراق سەردان تەهران کەێد ئەرا چەوپیکەفتن وەرپرسەیل گەورایل ئیرانی

Date: 2020-09-26 08:14:18
وەزیر دەرەوەی عراق سەردان تەهران کەێد ئەرا چەوپیکەفتن وەرپرسەیل گەورایل ئیرانی

زەویلەرزەیگ دەێدە پارچە سنووریەگەی ناوبەین ئیران وعراق

Date: 2021-02-12 06:05:30
زەویلەرزەیگ دەێدە پارچە سنووریەگەی ناوبەین ئیران وعراق

کارەبا: یەک دۆلار لە بوودجەی ئی ساڵه نەوردیمنە

Date: 2021-07-29 10:02:21
کارەبا: یەک دۆلار لە بوودجەی ئی ساڵه نەوردیمنە

كارەبا گیان دوو برا لە کەرکوک سینێد

Date: 2021-06-16 15:44:15
كارەبا گیان دوو برا لە کەرکوک سینێد