کابرایگ خوەشکەی خوەی کوشێد ک ئاشکرا کەێد شوی کردیەسە دوو کەس وەیەک مەوقە

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-23T07:39:51+0000
کابرایگ خوەشکەی خوەی کوشێد ک ئاشکرا کەێد شوی کردیەسە دوو کەس وەیەک مەوقە

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ وە دەس براگەی لە باکوور پارێزگاگە. 

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " پیاویگ پەنجا ساڵان خوەشکەگەی خوەی ک لە داڵگبوی ساڵ هەفتاگانە وە چەقوی تیژ کوشتیە لە یەکیگ لەناوچەیل قەزای غەراف لە باکوور پارێزگای زیقار". 

وتیش، " هووکار کوشتن ژنەگە گلەوخوەد ئەرا ئاشکەراکردن براگەی  ک لە یەک وەخت هاوسەرگیری وەگەرد دوو کەس کردیە، وتیش یەکیگ لە هاوسەریەلی لە داڵگبوی ساڵ 1947".

related

خوەیکوشتن خوەنەواریگ و زەخمداری کابرایگ لە مرافەیگ وەرد براگەی لە باشوور عراق

Date: 2021-08-11 12:32:26
خوەیکوشتن خوەنەواریگ و زەخمداری کابرایگ لە مرافەیگ وەرد براگەی لە باشوور عراق

كوشیان ژنیگ و زەخمداری پیاویگ وە مرافەیگ خیزانی لە زیقار

Date: 2021-10-11 14:59:23
كوشیان ژنیگ و زەخمداری پیاویگ وە مرافەیگ خیزانی لە زیقار

پیاویگ لە باشوور عراق وەدەس برازای خوەی کوشیەێد

Date: 2021-05-21 07:32:34
پیاویگ لە باشوور عراق وەدەس برازای خوەی کوشیەێد

يەک کوشیان و دوو زەخمدار وە مرافەیگ هووزانە لە زیقار

Date: 2021-08-18 11:07:22
يەک کوشیان و دوو زەخمدار وە مرافەیگ هووزانە لە زیقار

پەلاماریگ چەکدار لەبان دیوەخان هووزیگ لە زیقار

Date: 2021-10-18 10:49:57
پەلاماریگ چەکدار لەبان دیوەخان هووزیگ لە زیقار

زیقار... قورتارکردن وەڕێەوبەر پۆلیس لە تەقەلای تیرۆرکردن و زەخمداری یەکیگ

Date: 2022-03-01 06:18:09
زیقار... قورتارکردن وەڕێەوبەر پۆلیس لە تەقەلای تیرۆرکردن و زەخمداری یەکیگ

بەرزەوبوین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای زیقار و کەلەمەی خەسەخانەگە تیکڵا بوون

Date: 2021-07-14 10:57:28
بەرزەوبوین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای زیقار و کەلەمەی خەسەخانەگە تیکڵا بوون

زیقار.. خیزانیگ کوورپەی خوەیان لە خەسەخانە هیلنە جی

Date: 2022-01-29 09:39:37
زیقار.. خیزانیگ کوورپەی خوەیان لە خەسەخانە هیلنە جی