پیشکەشکردن گیان

2023-05-23T09:52:27.000000Z

کوڵەچیرووک

ساڵەها وەرجە ئێرنگە، هەنای وەناو داوخواز لە نەخوەشخانەی "ئستەنفورد" دەس‌وەکار بۊم، وەل دۊەت بۊچگێگا ئاشناو بۊم وە ناو "لیزا"، ک لە نەخوەشی دەگمەنێگ ڕەنج بردیاد و چمان تەنیا ڕێ چارەێ ئەڕا خاسەوبۊنێ، خۊن‌سەنن لە برای بۊچگێ بۊ ک پەنج ساڵانۊ و ئەوسا تۊش ئێ نەخوەشیە هاتۊد و وە یەی نووازە خاسەو بۊد.

پزێشک لە کوڕ پرسی:

"ئایا ئەڕا خاسەوبۊن خوەیشکەگەد ئامادەێ خۊن بێیەێ؟"

برای بۊچگڵانە کەمێگ دودڵ بۊ و وسا و هەناسێگ هەڵکیشا و وەت:

"بەڵێ، ئەڕا نجات گیان "لیزا" ئێ کارە کەم"

کوڕ بۊچگ لە دریژەی خۊن‌گردن، لەبان تەختێگ لەلای تەختەگەی "لیزا" ، هەڵاژیاۊد و لە خوەشی یە ک خوەیشکەگەی خاسەو بوود، خوەشحاڵۊ و بزەیگ لە بان لێوێ بۊ.

 ئێجار کەم‌کەم ڕەنگ لە ڕۊێ پەڕی و بێحاڵەو بۊ و بزە لە بان لێوێ وشکیا و نووڕسە پزێشکەگەو و وە دەنگ لەرزانێگەو وەت:

"ئایا تۊەنم زۊتر بمرم؟"

پزێشک سەرێ سڕ مەن و فامس ک مناڵ بۊچگ لە شرۆڤە و شیەوکردن پزێشک وە هەڵە ڕەسیەسەو و وەتێیە سە بایەس تەمام خۊن خوەێ ئەڕا "لیزا" بێیەێد و وە ئازایەتی و نەترسی، خوەێ ئەڕا مردن ئامادە کردێیە!

 هەڵگەردان: ژیوا

Shafaq Live
Shafaq Live