خاون گە‌پترین سینمای بان‌واز دنیا مرد

Category: هونه‌ر

Date: 2021-04-30T15:04:37+0000
خاون گە‌پترین سینمای بان‌واز دنیا مرد

شەفەق نیوز- "هووتەن شەکیبا"، سووپرئستار سەنەندجی سینمای ئێران ک پارەکە بی وە خاسترین وازیکار خەڵات سینمای فەجر، دە ئینستاگرامەگەێ خوەێ نووسانگە: "خاون گەپترین سینەماێ بان‌واز دنیا دە سنە (سەنەندج) مرد."

ئەوی وە ژیان ئی پیاگ ئەویندارە وە سینەما هشارە کردگە و وتگە: "موحەمەد عەلی عەباس میرزایی ک هەشتا ساڵ وەر ژە دە شار بێ‌ئمکانات سنەێ کوردستان هاتگەسە دی، هە لە زاڕووییەو ک زاڕوو نەمەزریاگیێ بییە ئاپاراتێ ئەڕا خوەێ دوروس کرد. ئەو زاڕوو چل‌وفلە گەپەو ک بییە دە گەوراساڵی ئمجا بیس و هەفت ساڵ پێش ئوو وە تەقەلایێگ یە‌ک‌ساڵە گەپترین سینەماێ بان‌واز دنیا دە پارک جەنگەڵی ئاوێیەر (ئابیدەر) ک وە سەربان شار سنە نام‌دەر کردگە، سازییە ک دە کتاو رکوردەێل گینس‌یش نووساننەسەێ.

هووتەن نووسانگە ک وەداخەوە ئی جیگا و ئمکانات فرە خاسە، یە خەێلێگە ک داخریاگە و کەس وە خاونێ نەدبێ ئوو یە شایستەێ شار سنە نییە ک وەێ وتنە و دویشن "شار فەرهەنگی و خاون مووسیقی".

هووتەن وتگە: ئەوی، جوور کارێگ ئبتکاری نیشتگە و رەنگ و تووک فیلمەێلێ ک  تاریخێیان چگە، بردگ و ئمجا وە کڕ کڕ تێخ "ئنیمەێشن" دە ملێیان سازییە و وە ئاپاراتەگەێ، داگەسەێ نیشان ئەڕا زاڕووەێلە.

شەکیبا هەمجا نووسانگە :ژیان سینەما هە وە وازیکار و دەرهێنەر وابەستە نییە و فرە کەس جوور میرزایی هەسن ک لە ئیمە رەنگێ، نەخش دیاری‌ترێ دە بنەڕاناین سینەماێگێ بەردەوام و وەسەقام دیرن و نەبایەدە لە ویرەو بچن.

ئی خزمەتگوزارە وە فەرهەنگ و سەنعەت سینەما ک وەێ تازەیەێلە مردگە دە نام بەش هونەرمەندان قەورسان سنە تمەو کریاگە.

related

پەرواز حسێن وەشیوەی نوویگ دیار دەێد

Date: 2021-04-23 13:58:13
پەرواز حسێن وەشیوەی نوویگ دیار دەێد

کوێستان خوسرەوی وە ستایڵ نوویگ دیار دەێد

Date: 2021-05-06 07:39:06
کوێستان خوسرەوی وە ستایڵ نوویگ دیار دەێد