کوردێگ تر ده تیم ئستقڵاڵ تێهران

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2020-10-22T17:43:45+0000
کوردێگ تر ده تیم ئستقڵاڵ تێهران

شه‌فه‌ق نیوز- بێ ژه "وریا غه‌فووری"، کاپیتان تیم فووتباڵ ئستقڵاڵ ک یه‌کێ له باشگایل شانازیدار ئاسیاسه، یه‌مه‌یش "فه‌رین رابت"، کورد پیرانشاری، نووزده ساڵان، چگه تیم گه‌وراساڵان ئستقڵاڵ.

 ئه‌وی تا ئێسه ده تیم میللی نمامان ئێران، تیم نمامان ئستقڵاڵ، ئوو تیمه‌یل نه‌ساجی مازنده‌ران و تراکتورسازی ته‌بریز تووپانکار بییه و وازیکار نووا هساو دبێ. 

ئستراماچونی، موره‌بی ئستقڵاڵ، له که‌سه‌یلێ بی ک ده ئی رێگه فره بن باڵ فه‌ردین گرت.

related

سنان، فره‌تر دده‌ێ ئه‌ڵ گه‌یه‌ی پیاگه‌یل

Date: 2020-09-21 17:00:55
سنان، فره‌تر دده‌ێ ئه‌ڵ گه‌یه‌ی پیاگه‌یل

نه‌پژمنن، هناسه ئه‌ڵنه‌کیشن

Date: 2020-11-07 18:55:39
نه‌پژمنن، هناسه ئه‌ڵنه‌کیشن

بێ‌مجازی هه‌م کوروناسه

Date: 2020-11-12 21:35:35
بێ‌مجازی هه‌م کوروناسه

جت‌مه‌ن، پیاگ سه‌ره‌هه‌رز فه‌رانسه‌وی ده دوبەی، مرد

Date: 2020-11-19 15:51:21
جت‌مه‌ن، پیاگ سه‌ره‌هه‌رز فه‌رانسه‌وی ده دوبەی، مرد

رووژێ وه نام رووژ جه‌هانی عه‌داو

Date: 2020-11-19 15:12:07
رووژێ وه نام رووژ جه‌هانی عه‌داو

میوه‌یله وه تووکه‌و نه‌خوه‌ن

Date: 2020-11-20 14:48:47
میوه‌یله وه تووکه‌و نه‌خوه‌ن

هه‌ر داربه‌ڕوو چه‌نه په‌نج ئایم دهه‌رزێ

Date: 2020-12-03 18:45:44
هه‌ر داربه‌ڕوو چه‌نه په‌نج ئایم دهه‌رزێ