هووکار سیابوین ژیر چەو چەیگە؟

هووکار سیابوین ژیر چەو چەیگە؟
2024-07-10T07:18:33+00:00
شەفەق نیوز/ سیابوین ژیر چەو هاتێ لەوەر چەن هووکاریگ بوود، و نیشانەی تەندروسی هەر تاکیگە، چوینکە هاتێ هووکار دەرکەفتنەگەی بۆماوەیی یا هەستیاری یا هەر هووکاریگ ترەک بوود.

لە باوەتیگ  ماڵپەڕ " webteb" دا باس لە باوترین هووکارەیل سیابوین ژیر چەوکەێد، وەیجویرە:

١. وەرەوبان چگن تەمەن.

٢. بۆماوەیی.

٣. شەکەتی.

٤. هەستیاری

٥. کەمخوینی

٦. فرە کەفتنە وەر تیشک خ،ەر

٧.وەکارهاوردن بڕیگ دەرمان

٨. فرە نووشیا کحول کهول.

٩. سترێس فرەیگ.

١٠. هشکەوبوین لەش.

١١. کەم خەویی یا فرە خەفتن.

Shafaq Live
Shafaq Live