مەوقەی دڵەکوتە نمەک بخوەن

مەوقەی دڵەکوتە نمەک بخوەن
2023-11-21T14:25:23+00:00
شەفەق نیوز/ پزیشکەیل و پسپۆرەیل لە توێژینەوەیگ ئەرایان دەرکەفتیە، ئایەم مەوقەی هەستیار، هەنای تویش دڵەکوتە و دڵڕەواکێ بوود، توەنێد بڕ کەمیگ نمەک بخوەێد.

پزیشکەیل ئاشکەرایکەن، خواردن کەمیگ نمەک لە حاڵەت هەستیار بوودە هووکار زیایبوین هۆرمۆن ئەکسی توسین.

ئێ هۆرمۆنە پەیوەنی وە هەستە خەشەگان دیرێد و دژ دڵەکوتەس بوودە هووکار هەسکردن وە دڵخوەشی و ئارامی.

Shafaq Live
Shafaq Live