مەترسیەیل گلەوداین پژمین چەس؟

مەترسیەیل گلەوداین پژمین چەس؟
2024-04-03T09:25:17+00:00
شەفەق نیوز/  پژمە دەچگن هەواس لە سویە ئەرا لویت و دەم ، ئێ حالەتە چەندین سوود تەندروسی دیرێد، لەش لەو مادەیلە پاکەوکەێد بوودە هووکار هەستیارییان بیزاری لویت و گیچەڵ ئەرا هەناسداین دروس کەن.

هەوای پژمە وە خێرایی 12 لیتر لەچرکەیگ تێدەدەێشت و بڵاوەوبوود، لەوەر ئیە ئەو بەکتریا و ڤایرۆسەیلە تێنە دەێشت ئەرا دوو تا سێ مەتر بڵاوەوبوون.

قسەیگ لەناو مەردم هەس مەوقەی پژمە دڵ وسێد باوجی لەروی زانستی دروسنییە، لەبڕیگ حاڵەت کەم نەود لێدان دڵ کەمەوبوود.

بڕیگ کەس مەوقەیگ لە شوینیگ نەگونجیاگ پژمەی تێد تەقەڵا دەێد بوسندێ باوجی وەپای قسەی شارەزایەیل مژار پزیشکی کاریگ مەترسیدارە.

وسانن پژمە و ریگریکزدن لە دەرچگنی هاتێ بوودە هووکر دڕان پەردەی گوش و لەدەسدان هەس نوڕین و زەرەر رەسان وە دەمار چەو و مێشک و زەرەد وە ماسیڵچەی ژیر دەنگ رەسنێد  ژان دروس کەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live