پەرەستاریگ..وە ئایسکریم فروشتن پویل زیاتریگ کەفێدە دەسم

2023-01-23T07:52:42.000000Z

شەفەق نیوز/ مایلوو دیورانتی تەمەن 22 ساڵ لە ساڵ 2021ەو لە خەسخانەیگ رۆتیرهام دەس وە کار پەرستاری کردیە، باوجی لەوەر گرفت تەندروسی و پیشگیری نەکردن و کەمی ستافەگە واز لە پیشەگەی هاوردیە روی لە ئوسترالیا کردیە، ئیرنگە لە دوکانیگ شیرنی و ئایسکرێم فروشتن کارکەێد.

ئی خانمە بەراورد داهات کارەگەی وە پیشە کۆنەگەی کەێد و ئویشێد وە ئایسکرێم فروشتن هەر ساعەتیگ 17 پاوەند دەسم کەفێد باوجی لە کار پەرستاریەگە لەهەر ساعەتیگ 13.87 پاوەند دەسم کەفتیە، و داواکەێد زیاتر گرنگی وە ستاف تەندروسی بەریتانیا بیریەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live