ئەرا نەبایەس لەدویای پاشام یەکسەر بخەفین؟

ئەرا نەبایەس لەدویای پاشام یەکسەر بخەفین؟
2024-04-02T07:22:15+00:00
شەفەق نیوز/ بەشیگ لە رووژگ گرەیل لەدویای خواردن نان پاشام راستەوخوەی خەفن، لەمەوقەیگ بایەت زیاتر لە نزیکەی نیم ساعەت لەخەوەر بوون، تا ئەو خواردنە لە پاشام خواردنەسێ زەرەد تەندروسی وەپیان نەڕەسنێد.

ماڵپەڕ "سەیدەتی" لە باوەتییگ راگەیانیە، پاشام یەکیگە لە ژەمە سەرەکیەیل، مانگ رەمەزان، لە دیر وەخت شەو خورێد، باوجی خەفتن راستەوخوەی دویای پاشام زەرەد تەندروسی دیرێد.

وەپای قسەی پسپۆرەیل تەندروسی راستەوخوەی خەفتن لەدویای پاشام هووکارە ئەرا تویشهاتن وە بیماری قۆلۆن و دڵ و گورچگ هاتێ سەرگیژ خواردن و دڵقەڵبەوبوین زیاد بکەێد.

باس لەوەیش کەن، لێوا تەندروسترە رووژگ گرەیل وەرجە پاشام بخەفن و دویای ماوەیگ لە پاشام دوارە بخەفنەو نەک راستەوخوەی لەدویای.

Shafaq Live
Shafaq Live