ئەرا خاس نییە ئاو وەگەرد تاقه خواردن بنووشیەێد

ئەرا خاس نییە ئاو وەگەرد  تاقه خواردن بنووشیەێد
2023-09-15T06:32:55+00:00
شەفەق نیوز/ فرەکەس مەوقەی نان خواردن ئاو نووشێد وەبی ئەوەگ ئاگادار بوود لەو کاریگەری نەرێنیەیلە لەبان تەندروسیی دروسی کەێد.

ماڵپەر  "الجانب المشرق" باس لەو زەردەیلە کردیە کە ئاو نووشین وەگەرد خواردن و لەش رەسنێدەێ کە بریتین لە:

١. نووشین ئاو وەگەرد ژەمەگان بووده هووکار هشکەوبوین ناودەم.

٢. زەرد وە  کردار هەرس رەسنێد.

٣. لەش نیەتوەنێد وە خاسی مادەیل خوەراکی بمژێد.

٤. بوودە هووکار دڵەکزە.

٥. هووکاریگە ئەرا زیایبوین کیش.

هەرچەن کار  قورسیگە وەرگەرد ژەمە خواردنەیل ئاو نەنووشریەد باوجی توەنریەد لەڕی نووشین سێ لیوان ئاو وەرجە خواردن و وە ئیواشی نان خواردن  ئاو نووشین وەگەرد خواردن کەمەوبکریەد.

Shafaq Live
Shafaq Live