توێژینەوەیگ: تەماشاکردن فلیم رخبەر کالۆری سزنێد

2023-05-21T09:10:17.000000Z

شەفەق نیوز/ توێژەرەیل زانکۆی  وێستمینستەر پەیوەریگ لەمابەین تەماشاکردن فلیم رخبەر و سزانن کالۆری لەش پەیاکردنە.

وەپای خەوەریگ تەندروسی ماڵپەڕ برایتسایدی بەریتانی، زانایەیل لە زانکۆی وێستمینستەر ک وەلایەن دکتۆر ماکێنزی سەرپەرشتی کریانە، دەریخستنە نوڕستن فلیمیگ 90 خولەکی توەنێد 113 کالۆری ناو لەش بسزنێد، ک هەمان ئەو بڕەس لەماوەی ٣٠ خولەک وەپای ریکن و ١٥ خولەک دەوکردن سزنیدەێ.

Shafaq Live
Shafaq Live