بێ‌مجازی هه‌م کوروناسه

Category: هه‌مه‌ڕه‌نگ

Date: 2020-11-12T21:35:35+0000
بێ‌مجازی هه‌م کوروناسه
شه‌فه‌ق نیوز- ئه‌میر عه‌باس واعزی، فه‌وق ته‌خه‌سوس جه‌رگ و گوارێشت، وت: هه‌ر کام له نیشانه‌یل گورارشی جوور دڵ‌ئه‌ڵشێویان، ئه‌ر وه بان په‌نج شه‌ش رووژ، هاده‌ێ نیشانه‌ی کورونا ببێ و هه‌ر که‌س له ئی نیشانه‌یله ده نام‌زگ خوه‌ێ، وه‌ێ‌ئاگاسه، بایه‌د بچوو وه سه‌ر دوکتور.

وه به‌ن چگن مجاز و ئێشته‌هاییش، هه‌م هاتێ له نیشانه‌یل کورونا ببێ.

related

سنان، فره‌تر دده‌ێ ئه‌ڵ گه‌یه‌ی پیاگه‌یل

Date: 2020-09-21 17:00:55
سنان، فره‌تر دده‌ێ ئه‌ڵ گه‌یه‌ی پیاگه‌یل

کوردێگ تر ده تیم ئستقڵاڵ تێهران

Date: 2020-10-22 17:43:45
کوردێگ تر ده تیم ئستقڵاڵ تێهران

نه‌پژمنن، هناسه ئه‌ڵنه‌کیشن

Date: 2020-11-07 18:55:39
نه‌پژمنن، هناسه ئه‌ڵنه‌کیشن

جت‌مه‌ن، پیاگ سه‌ره‌هه‌رز فه‌رانسه‌وی ده دوبەی، مرد

Date: 2020-11-19 15:51:21
جت‌مه‌ن، پیاگ سه‌ره‌هه‌رز فه‌رانسه‌وی ده دوبەی، مرد

رووژێ وه نام رووژ جه‌هانی عه‌داو

Date: 2020-11-19 15:12:07
رووژێ وه نام رووژ جه‌هانی عه‌داو

میوه‌یله وه تووکه‌و نه‌خوه‌ن

Date: 2020-11-20 14:48:47
میوه‌یله وه تووکه‌و نه‌خوه‌ن

هه‌ر داربه‌ڕوو چه‌نه په‌نج ئایم دهه‌رزێ

Date: 2020-12-03 18:45:44
هه‌ر داربه‌ڕوو چه‌نه په‌نج ئایم دهه‌رزێ