پیاییگ هێدفۆنەگەی لە ئەمریکا گومکەێد لە نەجەف پەیایکەێد

پیاییگ هێدفۆنەگەی لە ئەمریکا گومکەێد لە نەجەف پەیایکەێد
2024-05-12T09:16:49+00:00
شەفەق نیوز/ هاوڵاتیگ ئەمریکی تویش شۆک بوود هەنای هێدفۆنە گومبویەگەی لە پارێزگای نەجەف لە عراق پەیاکرد.

ئەو کەسە کە ناوی"Billy Jansen"یە  لە ڕی خزمەتگوزاری ئەپلیکەیشن "Find My"وە دویاچگن ئەرا  هێدفۆنە گومبویەگەی کەێد، باوجی ئەڵاجەویی تێد هەنای ئەرای دەرکەفت  هێدفۆنەگەی لە شار نەجەف لە عراقە.

لەدویای ژەیاکردنی لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی X بڵاویکرد و سەرنج ملیۆنان کەس لە سەرانسەر جەهان وەلای خوەی کیشا، دیاریکرد هەنای ئەرای دەرکەفت هێدفۆنە گومبویەگە لە عراقە دەسوە خەنستن کردیە و ئەڵاجەوی هاتیە کە هەزاران میل لەلی دویرە.

دویای پەیاکردنی بیلی وەدویاچگن کردیە لە چەن شوینیگ جیاواز ناو شار نەجەف پەیوەنی وە چەن کەسیگ کردیە باس لەوەکردیە بەشیگیان وتنە ئەراد مینەی کەێمن و بەشیگیانیش پێشنیار ئەرای کردنە یەکی نوو ئەرای بسینن و کلیبکەن.

دووپاتکرد " ئەو میهرەبانیە خەڵک عراق نیشانی  دان فرە لە پەیا کردن هێدفۆنەگە گرنگترە".

Shafaq Live
Shafaq Live