پیاویگ شمارەی پەیمانەیی توومارکەێد وە سەردانکردن هەفت ئەلاجیویەگەی جەهان لە ماوەی هەفت رووژ

2023-05-23T08:47:46.000000Z

شەفەق نیوز/ پیاویگ شمارەی پەیمانەیی توومارکەێد وە سەردانکردن هەفت ئەلاجیویەگەی جەهان لە ماوەی هەفت رووژ، جێمی ماکدۆناڵدی گەشتیار بەریتانی ناسریاگ وە  "Adventureman" شمارەیگ پەیمانەیی توومارکەێد وە سەردانیکردن هەفت ئەلاجیویەگەی جەهان لەماوەی هەفت رووژ.

 ماڵپەڕ "The Mirror" لە باوەتیگ راگەیانیە، گەشتەگەی ماکدۆناڵد لە شورا گەپەگەی چینەو دەس وەپیکردیە، چیە ئەرا تاج مەحەل، بەترا لە ئوردن و کۆلوسیۆم لە رۆما، ئیجا سەردان پەیکەر فادی مەسیحی کەێد لە ریۆ دی جانێرۆ و ماچو بیچو لە پیرۆ، لە شار چیچن ئێتزا لە مەکسیك کۆتایی وە گەشتەگەی تیارێد.

تەواو گەشتەگەی شەش رووژ و ١٦ سەعات و 14 دەقە وەپی چگە، ئی گەشتەیش لەڕی گواستنەوەی گشتی ئەنجامدایە.

Shafaq Live
Shafaq Live