کوردێگ، ده جه‌رخه‌ی جۆبایدن

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2020-11-20T16:39:00+0000
کوردێگ، ده جه‌رخه‌ی جۆبایدن

شه‌فه‌ق نیوز- ده جه‌رخه‌ی جاجیواز کردن جۆبایدن و جیگر کردنێ ده کووشک ئسپێ، خانم دوکتور مێهرسا به‌راده‌ران، ک قه‌سرشیرینیێگه، هه‌م ها ده نام ئی تیمه ک ئه‌وچکانن جۆبایدن ده سه‌ر کاره‌گه نریاگه‌سه ملێیان.

ئه‌وی دۆت پروفسور ئه‌سد‌الله به‌راده‌رانه ک خه‌یرا و مه‌درسه‌سازه.

هووز به‌راده‌ران، هه‌رچه‌ن هانه ئامریکا، مه‌دره‌سه‌یێگ نۆ کڵاسه وه پوول و پاره‌ی خوه‌یان، ده زێد و باوان خوه‌یان وه نامگیری باوگ و داڵگێیان سازینه.

related